Mały Artysta

Sekcja „Mały Artysta” powstała, by rozwijać kreatywność, twórczość, poczucie estetyki, wrażliwość, zdolności plastyczne i manualne najmłodszych. Nasze zajęcia plastyczne pozwalają również kształtować wyobraźnię, obserwować otoczenie, dostrzegać detale, emocje, uczucia, które następnie można w twórczy sposób je odtwarzać. Podczas zajęć dzieci uczą się także pracować w grupie, co umożliwia integrację, kształtowanie więzi społecznych, dobrych zachowań, wartości i empatii. Zajęcia z pewnością wpływają na samorozwój uczestników.

Uczestnictwo w zajęciach „Mały Artysta” to także świetna zabawa podczas wykonywania swoich małych dzieł sztuki różnymi technikami.

Skip to content