O nas

Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu jest gminną instytucją kultury działająca na terenie Miasta i Gminy Prochowice. Od kilkudziesięciu lat zajmujemy się umożliwianiem uczestnictwa w kulturze lokalnej społeczności. Staramy się stale podnosić jakość naszej oferty, wdrażając nowe projekty. Organizujemy koncerty, konkursy czy zajęcia warsztatowe starając się w jak największym stopniu sprostać wymaganiom mieszkańców. Jako instytucja kultury organizujemy także wydarzenia o charakterze edukacyjnym z zakresu kultury, które mają na celu kształtowanie świadomości odbioru, tożsamości, wrażliwości, poznawania dziedzictwa kulturowego niematerialnego, jak również materialnego oraz historii regionu i kraju, a także otwartości na inne kręgi kulturowe przybliżając dziedzictwo, ponieważ świat jest wielokulturowy. Temu służą między innymi organizowane wyjazdy czy też wystawy. Jesteśmy też organizatorami wielu wydarzeń o charakterze rozrywkowym oraz przedstawiających różne zjawiska popkultury, co też jest potrzebne mieszkańcom.

Naszym celem jest upowszechnianie kultury i zachęcanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze, na czym bardzo nam zależy.

Skip to content