Traviata w Operze Wrocławskiej

Opublikowane przez POKiS w dniu

Zapraszamy na wyjazd razem nami.

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Panią/Pana, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Prochowicki Ośrodek Kultury w Prochowicach, ul. Miarki 5, 59-230 Prochowice.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76 3000 140, e-mail iodo@amt24.biz.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wycieczki na podstawie udzielonej zgody.
  4. Dane przechowywane będą przez okres realizacji wycieczki, następnie przez okres dochodzenia roszczeń.
  5. Dane osobowe będą przekazane firmie ubezpieczeniowej w celu zawarcia ubezpieczenia dla uczestnika wycieczki .
  6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
  9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kategorie: Aktualności

Skip to content