Podsumowanie Wielkanocnych Konkursów

Opublikowane przez POKiS w dniu

W Wielkim Tygodniu kiedy panuje już przedświąteczna atmosfera w środę 17 kwietnia w sali Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu uroczyście zostały podsumowane organizowane w gminie konkursy ma „Palmę Wielkanocną” oraz „Babkę Wielkanocną”. Podczas uroczystości w związku z niedawnym Dniem Sołtysa, uhonorowani zostali za swoją pracę Sołtysi z naszej gminy, a także Radni MiG. W części artystycznej zaprezentowały się dzieci z przedszkola w Prochowicach.

Skip to content