Park w Rogowie Legnickim zrewitalizowany

Opublikowane przez POKiS w dniu

W dniu 4 czerwca 2024 r. dokonany został odbiór końcowy zadania „Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich – Rowerowego „Szlaku Odry” z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej”.

Operacja miała na celu połączenie dwóch istniejących szlaków rowerowych – Rowerowego „Szlaku Odry” z Dolnośląską Autostrada Rowerową w obrębie Rogowa Legnickiego przez budowę infrastruktury służącej turystyce rowerowej, rekreacyjnej i edukacji przyrodniczej dwóch głównych tras rowerowych Kariny Łęgów Odrzańskich. W ramach zadania powstał nowy odcinek szlaku turystycznego w Rogowie Legnickim oraz infrastruktura turystyczno-rekreacyjna rowerowych szlaków wraz z przyrodniczą ścieżką edukacyjną promującą walory przyrodnicze KŁO uwzględniającą potrzeby turysty i mieszkańców na pieszo-rowerowym Szlaku Odry.

Wykonawcą zadania była firma WOD-BRUK sp. z o.o. z Lisowic. Całkowity koszt zadania wyniósł – 695 941,45 zł.

Na realizację tego zadania Gmina Prochowice uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 433 269,00.

W ramach realizowanego zadania w najbliższym czasie będzie się sporo działo!

piknik rowerowy
Kategorie: Aktualności

Skip to content