Mały Artysta

Sekcja została utworzona w celu promowania i prezentowania możliwości twórczych młodszych dzieci, a w szczególności:
– rozwoju działań kreatywnych
– samorealizacji, doskonalenia warsztatu twórczego
– doskonalenia uprawianych technik, uwrażliwienie na piękno
– poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, usprawnianie manualne, dbałość o estetykę stanowiska pracy
– podnoszenie poziomu samoakceptacji
– rozładowywanie negatywnych napięć, emocji i agresji