„Umuzykalnianie dzieci i młodzieży w Krainie Łęgów Odrzańskich”

Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu w sierpniu i wrześniu 2019 roku realizował projekt pn. „Umuzykalnianie dzieci i młodzieży w Krainie Łęgów Odrzańskich” w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Głównym punktem całości projektu była możliwość zakupu nowych garniturów dla członków chóru Dnia Jednego. W ramach projektu zostało zakupione 19 kompletów męskich garniturów oraz 1 komplet damski za łączną kwotę 18 000,00 zł. Zorganizowaliśmy także warsztaty śpiewacze dla dzieci z terenu MiG Prochowice, podczas których powstała piosenka ludowa o Krainie Łęgów Odrzańskich i regionie. Na zakończenie projektu zorganizowaliśmy Rajd Pieszy Szlakiem Odry, który uwieńczony został ogniskiem.

Post Author: POKiS